HOTEL

Rozhodli sme sa vytvoriť unikátny koncept kolektívneho a zároveň aj veľmi intímneho ubytovania. Jednoduché a funkčné jednotky určené na relax a spánok a živé spoločné priestory. Hotel, ktorý sa stáva prostredím - kontaktovať.

© Copyright by Y100 atelier                                                                                                              kontakt/atelier@y100.sk/0915200874/fcb