top of page
0L8A2254.JPG

absolventka FA STU Bratislava v roku 2007

2017_založenie Y100 ateliér

laureát ceny SKA za architektúru CE-ZA-AR 2019 v kategórií interiér 

2014_2019_spolupráca AOCR s.r.o, Bratislava /architektúra/

2011_2017_Peikko Danmark /projekt manažér, projekt inžinier/

2010_založenie nezávislej organizácie na výskum architektonickej teórie RESE-ARCH s Ing. arch. Mgr. art. J. Perneckým, projekt Parametrizácia architektonických teorií, panelové diskusie RESE-TALK a projekt RESE-ROUTES /2012/
2007_2010_AOCR s.r.o., Bratislava /urbanizmus, architektúra/

0L8A2716.JPG

absolvent SVF STU Bratislava v roku 2007

2017_založenie Y100 ateliéru

laureát ceny SKA za architektúru CE-ZA-AR 2019 v kategórií interiér 

2010_2017_Peikko Danmark /projekt manažér/ 
2007_2010_Peikko Slovakia /projekt inžinier/ 

projekty/

návrh nosníkov Deltabeams pre viac ako 300 projektov v Dánsku

INDUSTRY HOUSE/Peikko Danmark/

NORDEA HEDQUARTER /Peikko Danmark/

ALSIK HOTEL /Peikko Danmark/

Y100 ateliér

Ateliér Y100 /ysto/ sme založili v roku 2017 po návrate z Dánska, kde sme pracovali 7 rokov v projekčnej kancelárii. Život v Škandinavii nás ovplyvnil vo viacerých aspektoch, preto by sme radi získané skúsenosti uplatnili na poli architektúry.

ing. arch. Jana Štofan Styková /1982/                                                    ing. Pavol Štofan /1980/

bottom of page