DOM JL

Dom pre jedného navrhnutý na konci ulice s výhľadom na Hornú Mičinú. Má klasickú pozdlžnu dispozíciu. Terasa sa stala vstupom a životom celého domu, jej južná orientácia ju k tomu predurčuje. Samotný drevodom je uložený na betónovej podnoži slúžiacej ako kryté parkovanie a sklad, vďaka tomu si zachováva kontakt s celým pozemkom a maximálne ho využíva.

Návrh je minimalistický, čo sa týka priestoru, no zároveň poskytuje všetok komfort.

Projekt bol realizovaný v spolupráci s Ing. arch. Eliškou Turanskou.

© Copyright by Y100 atelier                                                                                                              kontakt/atelier@y100.sk/0915200874/fcb