DOM JL

typ/štúdia, projekt

miesto/horná mičiná

rok/2018-2019

ARCHITEKTÚRA

Priestor nie je hmota, priestor je proces, sled scén, ktorý začína existovať príchodom ľudí. Každý architektonický návrh musí implementovať tieto kvality a našou intenciou je dotiahnuť ho od počiatočných štúdií až do realizácie. Čakáme, že nás budú oslovovať odvážni ľudia, ktorým záleží na detailoch a sú pripravení sa aktívne podieľať na procese navrhovania - kontaktovať.

© Copyright by Y100 atelier                                                                                                              kontakt/atelier@y100.sk/0915200874/fcb